Kancelaria KTD

Sprawy sporne

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesowej pozwala naszym Klientom na skupienie się na prowadzeniu biznesu i pozostawienie sporów w rękach specjalistów. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach, mediacji oraz przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym.

Kancelaria prowadzi postępowania sporne przede wszystkim na rzecz Klientów z branży finansów i ubezpieczeń. Obsługujemy również sprawy z sektora przemysłowego i branży kurierskiej.