Kancelaria KTD

O kancelarii

Kilka słów
o nas

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Obsługa prawna świadczona jest w zakresie pełnego bieżącego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych oraz obsługi procesowej.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje wszystkie bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Klienta instytucjonalnego: projektujemy i opiniujemy umowy obrotu gospodarczego, a także statuty, regulaminy i inne akty dotyczące organizacji wewnętrznej Klientów, procedujemy zmiany i aktualizacje treści wpisów w odpowiednich rejestrach.

Formułujemy opinie prawne w sprawach bieżących i udzielamy porad prawnych, także w ramach dyżurów pełnionych na miejscu u Klienta.

Radcowie prawni, adwokaci i aplikanci zapewniają zastępstwo w sprawach prowadzonych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowo- administracyjnych. Reprezentują Klientów także w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych. Obsługujemy postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne.

Koncentrujemy się na świadczeniu obsługi w zakresie prawa cywilnego, handlowego i stosunków gospodarczych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Działania Kancelarii nastawione są na ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie Klientom możliwości skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy.

Kancelaria jest zgranym zespołem o dużym potencjale wiedzy i doświadczenia. Reagujemy elastycznie na potrzeby naszych Klientów i dostosowujemy się do wysokich wymagań, które nam stawiają. Zespół Kancelarii tworzy ponad trzydzieści osób, w tym piętnastu radców prawnych, adwokat, pięcioro aplikantów i prawnicy.

Większość członków zespołu Kancelarii włada językiem angielskim, w tym część z nich świadczy pomoc prawną w tym języku.

Kancelaria kładzie duży nacisk na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji organizując szkolenia wewnętrzne i wspierając naukę języka angielskiego.