Kancelaria KTD

Nasze usługi

Prawo spółek
Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę zakresie tworzenia, rejestracji, a następnie obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych i osobowych.
więcej
Sprawy sporne
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.
więcej
Prawo bankowe
Kancelaria posiada kilkunastoletnią praktykę w zakresie prawa bankowego. Świadczymy bieżącą obsługę prawną i procesową, w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych.
więcej
Prawo ubezpieczeniowe
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych jak i osobowych.
więcej
Dochodzenie roszczeń
Kancelaria zapewnia prowadzenie całego procesu windykacji poprzez negocjacje i prowadzenie korespondencji przedsądowej, reprezentację wierzyciela w postępowaniach sądowych o zapłatę, a następnie postępowaniach egzekucyjnych. Kancelaria obsługuje również procesy przejmowania na własność przedmiotów zabezpieczeń przez wierzycieli.
więcej
Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
Praktyka Kancelarii w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje przede wszystkim reprezentację wierzycieli. Przeprowadzamy czynności związane ze zgłoszeniem wierzytelności i ujęciem ich na liście.
więcej
Prawo pracy
Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie prawa pracy zarówno przygotowując lub opiniując dla Klientów dokumentację związaną ze stosunkami pracy- umowy o pracę, aneksy, regulaminy pracy i wynagradzania, świadectwa pracy, wewnętrzne polityki i kodeksy, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie itd.
więcej
Prawo zobowiązań
Doradzamy Klientom we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.
więcej