Kancelaria KTD

Prawo spółek

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę w zakresie tworzenia, rejestracji, a następnie obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych i osobowych. Przygotowujemy projekty umów i statutów spółek i zmian do nich. Sporządzamy protokoły z posiedzeń i uchwały zarządów, rad nadzorczych i wspólników oraz projekty uchwał zgromadzeń akcjonariuszy. Opracowujemy regulaminy działania organów spółki, prowadzimy rejestry uchwał i księgi udziałów. Doradzamy przy wyborze i współpracy z prowadzącymi rejestry akcjonariuszy. Przygotowujemy dokumentację prawną dotyczącą umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego. Obsługujemy procesy podziałów, przejęć, połączeń i likwidacji podmiotów gospodarczych.