Kancelaria KTD

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie prawa pracy zarówno przygotowując lub opiniując dla Klientów dokumentację związaną ze stosunkami pracy - umowy o pracę, aneksy, regulaminy pracy i wynagradzania, świadectwa pracy, wewnętrzne polityki i kodeksy, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie itd. Projektujemy także indywidualne umów o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy dotyczące zakazu konkurencji. Świadczymy również bieżące doradztwo na rzecz pracodawców, wspieramy ich w toku negocjacji z pracownikami i związkami zawodowymi. Kancelaria reprezentuje również Klientów w sporach pracowniczych, w tym również, chociaż w mniejszym zakresie, po stronie pracowników. Prowadzimy spory sądowe przed sądami wszystkich instancji i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę.