Kancelaria KTD

Prawo bankowe

Kancelaria posiada kilkunastoletnią praktykę w zakresie prawa bankowego. Świadczymy bieżącą obsługę prawną i procesową na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych, także w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z czynności bankowych.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria opiniuje wzory umów i dokumentacji kredytowej, zapisy regulaminów i tabeli opłat i prowizji. Uczestniczymy w projektach wdrażających nowe produkty i usługi oraz rozwiązania dotyczące systemów informatycznych. Przygotowujemy  opinie z różnych zakresów działania banku i jego relacji z interesatariuszami. Zajmujemy się doradztwem w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących różnych form finansowania konsumentów związanych m.in. z ograniczeniem wysokości oprocentowania, wymogami dotyczącymi zawierania umów na odległość i świadczeniem usług drogą elektroniczną. Obsługujemy działania organów statutowych banku, przygotowujemy projekty uchwał, protokołów, regulaminów i procedur.

Osobny zespół zajmuje się obsługą spraw sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej.