Kancelaria KTD

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Praktyka Kancelarii w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje przede wszystkim reprezentację wierzycieli. Przeprowadzamy czynności związane ze zgłoszeniem wierzytelności i ujęciem ich na liście. Na bieżąco monitorujemy tok postępowania oraz pracę syndyka i czynności innych uczestników. Kontrolujemy tok likwidacji majątku w toku postępowania upadłościowego. Aktywnie uczestniczymy w radach wierzycieli. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradzamy w zakresie oceny propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych.