Kancelaria KTD

Prawo zobowiązań

Doradzamy Klientom we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania i wspieramy w negocjacjach wprowadzania aneksów. Doradzamy również w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów, przygotowujemy opracowania dotyczące wpływu poszczególnych zapisów i konstrukcji umownych na sposób realizacji kontraktu i ryzyka z tym związane.