Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Kustra, Trybuchowska, Dunikowski
spółka komandytowa

ul. Wiosenna 5
53-017 Wrocław

Telefon: (+48) 71 377 89 50
Faks: (+48) 71 348 10 07
(+48) 71 341 87 69
e-mail: [email protected]

Kancelaria została założona w maju 2004 roku pod firmą Corporate A. Kustra spółka komandytowa. Od tego momentu Kancelaria stale rozwija się poszerzając obszary kompetencji i rozbudowując zespół.

Aktualnie nazwa Kancelarii brzmi A. Kustra, E. Trybuchowska, T. Dunikowski spółka komandytowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j.: Dz. U. 2002 r., Nr 123, poz. 1059) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. j.: Dz. U. 2009 r., Nr 146, poz. 1188) w kontaktach z Klientami Spółka posługuje się dodatkowym określeniem Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

 
Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z ustawą o radcach prawnych oraz ustawą o adwokaturze, świadczenie pomocy prawnej. Kancelaria skupia się głównie na obsłudze podmiotów instytucjonalnych- przedsiębiorców, zarówno polskich jak i zagranicznych oferując im kompleksowe rozwiązania w zakresie strony prawnej prowadzonej przez nich działalności. 
 
Zespół Kancelarii liczy ponad dwadzieścia osób.
 
Obsługa realizowana przez Kancelarię obejmuje wszystkie bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Klienta, tj. projektowanie i opiniowanie umów, porozumień i innych kontraktów, statutów, regulaminów i innych aktów dotyczących organizacji wewnętrznej obsługiwanych firm, formułowanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji i porad prawnych w sprawach bieżących, reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych i administracyjnych, w tym przed organami podatkowymi. Kancelaria na życzenie Klienta organizuje także szkolenia w zakresie szeroko pojętych zagadnień prawnych.
 
Dodatkową specjalizację Kancelarii stanowi dochodzenie roszczeń finansowych z segmentu niekonsumenckiego oraz kredytów i pożyczek hipotecznych.
 
Wszelkie uzyskane w trakcie współpracy z Klientami informacje są objęte klauzulą poufności. Firma dba o zachowanie tajemnicy zawodowej i wdrożyła zabezpieczenia i procedury zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 
Kancelaria opiera się na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach swoich wspólników i pracowników, stąd też inwestuje w ich rozwój zawodowy i kształcenie.
 
Tworzymy firmę otwartą na potrzeby Klienta, elastyczną w podejściu do jego problemów i gotową na poszukiwanie nowych rozwiązań.
 

Kancelaria skupia się na znalezieniu nowych Klientów, szczególnie z branży usług finansowych oraz na utrzymaniu i rozszerzeniu zakresu współpracy z dotychczasowymi.